Finlands bokstiftelse

Finlands bokstiftelse är en stiftelse som Finlands Förlagsförening och undervisningsministeriet grundade år 1983. Enligt sina stadgar är syftet att främja och stödja den inhemska bok- och ordkonsten.

 

Litteraturpris som utdelas av Finlands Bokstiftels

Finlandia prisen

  •     Skönlitteratur Finlandiapriset från år 1984
  •     Facklitteratur Finlandiapriset från år 1989
  •     Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset från år 1997

         Finlandiaprisernas värde är 30 000 euro.

 

FINLANDS BOKSTIFTELSE EFTERLYSER FINLANDIAAMBASSADÖRER

Finlands bokstiftelse söker Finlandiaambassadörer för de olika Finlandiaprisen. Vi behöver entusiastiska litterära bloggare och andra experter på sociala medier. Vi önskar att de skall uppmuntra allmänheten att läsa de böcker som kandiderar för de olika Finlandiaprisen. Ambassadörerna informerar om Finlandiakandidaterna, –priserna och –evenemangen och om litteratur i allmänhet i sina egna kanaler.

Finlandiaambassadörer söks för varje kategori. Vi vill ha professionella författare inom facklitteratur, barn- och ungdomslitteratur och skönlitteratur. Ansökningstiden har börjat och den kommer att pågår till den 14 oktober, varefter Finlands bokstiftelse kommer att välja Finlandiaambassadörer för i år. Mer detaljerade instruktioner finns i bilagan och på nätet, finlandapalkinnot.fi.

Finlandiaambassadörerna inbjuds till alla Finlandiaevenemang där de har möjlighet att träffa Finlandiaförfattare. Ambassadörerna kommer att få alla kandidatböcker inom sin egen Finlandiakategori. Bokstiftelsen har skapat en ny logo, som de nominerade ambassadörerna kan använda i sina egna kanaler.

Se mer detaljerade instruktioner här.

 

Andra pris som Bokstiftelse utdelar årligen

  •     Lilla-Finlandia-priset för bästa litterär uppsats
  •     Eino Leino-priset, Eino Leino-sällskapet bestämmer om utdelningen
  •     Alvar Renqvist-priset som erkänsla till en meriterad förlagsredaktör
  •     Jalr Helleman -priset för bästa roman som har översättad till finska
  •     Mikael Agricola-priset i samarbete med Finlands översättar- och tolkförbund, utdelas till en meriterad översättare

 

Kontaktuppgifter:

Adress:
Unionsgatan 11, 00130 HELSINGFORS

Ombudsman
Elina Lahdenkauppi

Telefon: 09 228 77 255
elina.lahdenkauppi (at) forlaggare.fi

Styrelsen

    Ansvarig förläggare Minna Castrén, Ordförande
    Produktionschef Päivi Isosaari
    Direktör Outi Mäkinen
    Byro chef Johanna Vesterinen
    Förläggare Ville Rauvola