TIETOKIRJALLISUUDEN FINLANDIA-PALKINNON
OSALLISTUMISOHJEET

Suomen Kirjasäätiö on tehnyt päätöksensä vuoden 2016 Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon jakamisesta. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa ja se annetaan ansiokkaalle suomalaiselle yleistajuiselle tietokirjalle, jonka voidaan katsoa merkittävästi edistävän lukijoiden kiinnostusta kerronnaltaan taidokkaaseen tietokirjallisuuteen.

Palkinnonjakoa varten Kirjasäätiö on asettanut kolmijäsenisen valintalautakunnan, joka nimeää vähintään kolme ja enintään kuusi ehdokasta palkinnonsaajaksi.  Valintalautakunta ottaa huomioon edellisen ehdollepanon jälkeen ilmestyneet tietokirjat, jotka on toimitettu lautakunnalle viimeistään maanantaina 17.10.2016. Palkintoehdokkaat julkistetaan maanantaina 31.10.2016 ja palkinto jaetaan torstaina 24.11.2016.

Valintalautakuntaan on nimetty seuraavat henkilöt:

toimittaja Anna-Stina Nykänen, puheenjohtaja
kirjastonjohtaja Ulla Nygren
professori Kustaa Vilkuna

Lopullisen palkinnonsaajan asetetuista ehdokkaista valitsee

kirjailija, elokuvaohjaaja Jörn Donner


Kirja on virallisesti ehdokas, kun osallistumismaksu on maksettu. Kirjasäätiö laskuttaa osallistumismaksun 85 eur/titteli. Keväällä ja kesällä lähetetyt ehdokaskirjat laskutetaan elokuun ensimmäisellä viikolla ja syksyllä lähetetyt kirjat lokakuun viimeisellä viikolla.

Kirjoihin liitetään saate, jossa kerrotaan kirjan olevan Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokas sekä
ajantasaiset laskutustiedot. Lautakunnan jäsenten osoitteet saa Kirjasäätiön toimistosta elina.makkonen @ kustantajat.fi.

Yhden kappaleen ehdokaskirjaa pyydämme lähettämään myös Suomen Kirjasäätiölle osoitteella Unioninkatu 11, 00130 Helsinki.

Pyydämme, että kilpailuun osallistuvat kirjat lähetettäisiin aina heti niiden ilmestyttyä. On erityisen tärkeää, että lautakunta saa keväällä ilmestyneet kirjat luettavakseen jo ennen kesää.

Finalisteiksi päässeiden teoksien kustantajilla on tapana tehdä yhteismarkkinointia ehdokasteoksista. Tämän markkinoinnin kustannuksista ja toteutuksesta vastaavat kustantajat itse.
 


Allekirjoittanut vastaa mahdollisiin kysymyksiin.

Terveisin

SUOMEN KIRJASÄÄTIÖ
Elina Makkonen
asiamies