LASTEN-JA NUORTENKIRJALLISUUDEN FINLANDIA-PALKINTO
osallistumisohjeet


Suomen Kirjasäätiö on tehnyt päätöksensä vuoden 2016 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon jakamisesta. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa ja se annetaan ansiokkaalle lasten- tai nuortenkirjalle.


Palkinnonjakoa varten Kirjasäätiö on asettanut kolmijäsenisen valintalautakunnan, joka nimeää vähintään kolme ja enintään kuusi ehdokasta palkinnnon saajaksi
Valintalautakunta ottaa huomioon edellisen ehdollepanon jälkeen ilmestyneet lasten- ja nuortenkirjat, jotka on toimitettu lautakunnalle viimeistään keskiviikkona 19.10.2016.

Palkintoehdokkaat julkistetaan keskiviikkona 2.11.2016 ja palkinto jaetaan torstaina 24.11.2016.

Valintalautakuntaan on nimetty seuraavat henkilöt:

yliopettaja, FT Pekka Vartiainen, puheenjohtaja
taidepedagogi, FM Mervi Riikonen
tuottaja, YTM Sanna Sommers

Lopullisen palkinnonsaajan asetetuista ehdokkaista valitsee

näyttelijä, laulaja Vuokko Hovatta


Kirja on virallisesti ehdokas, kun osallistumismaksu on maksettu. Kirjasäätiö laskuttaa osallistumismaksun 85 eur/titteli.
Keväällä ja kesällä lähetetyt ehdokaskirjat laskutetaan elokuun ensimmäisellä viikolla ja syksyllä lähetetyt kirjat lokakuun viimeisellä viikolla.

Kirjoihin liitetään saate, jossa kerrotaan kirjan olevan Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokas sekä ajantasaiset laskutustiedot.

Lautakunnan jäsenten osoitteet saa Kirjasäätiön toimistosta elina.makkonen @ kustantajat.fi

Yhden kappaleen ehdokaskirjaa pyydämme lähettämään myös Suomen Kirjasäätiölle osoitteella Unioninkatu 11, 00130 Helsinki.

Pyydämme, että kilpailuun osallistuvat kirjat lähetettäisiin aina heti niiden ilmestyttyä. On erityisen tärkeää, että lautakunta saa keväällä ilmestyneet kirjat luettavakseen jo ennen kesää.

Finalisteiksi päässeiden teoksien kustantajilla on tapana tehdä yhteismarkkinointia ehdokasteoksista. Tämän markkinoinin kustannuksista ja toteutuksesta vastaavat kustantajat itse.


Allekirjoittanut vastaa mahdollisiin kysymyksiin.


Terveisin
SUOMEN KIRJASÄÄTIÖ

Elina Makkonen
asiamies