Finlands bokstiftelse

Finlands bokstiftelse är en stiftelse som Finlands Förlagsförening och undervisningsministeriet grundade år 1983. Enligt sina stadgar är syftet att främja och stödja den inhemska bok- och ordkonsten.
 

Litteraturpris som utdelas av Finlands Bokstiftels

Finlandia prisen

  •     Skönlitteratur Finlandiapriset från år 1984
  •     Facklitteratur Finlandiapriset från år 1989
  •     Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset från år 1997

         Finlandiaprisernas värde är 30 000 euro.
 

Andra pris som Bokstiftelse utdelar årligen

  •     Lilla-Finlandia-priset för bästa litterär uppsats
  •     Eino Leino-priset, Eino Leino-sällskapet bestämmer om utdelningen
  •     Alvar Renqvist-priset som erkänsla till en meriterad förlagsredaktör
  •     Jalr Helleman -priset för bästa roman som har översättad till finska
  •     Mikael Agricola-priset i samarbete med Finlands översättar- och tolkförbund, utdelas till en meriterad översättare
     

Kontaktuppgifter:

Adress:
Unionsgatan 11, 00130 HELSINGFORS

Ombudsman
Elina Lahdenkauppi

Telefon: 09 228 77 255
elina.lahdenkauppi (at) forlaggare.fi

Styrelsen

    Ansvarig förläggare Minna Castrén, Ordförande
    Produktionschef Päivi Isosaari
    Direktör Outi Mäkinen
    Byro chef Johanna Vesterinen
    Förläggare Ville Rauvola