Kirjallisuuden Finlandia-palkinnot 2021

Suomen Kirjasäätiö jakaa jälleen vuonna 2021 Finlandia-palkinnot. Palkinnot ovat suuruudeltaan 30 000 euroa ja ne annetaan tunnustuksena ansiokkaasta suomalaisesta romaanista, lasten- tai nuortenkirjasta sekä yleistajuisesta tietokirjasta, jonka voidaan katsoa merkittävästi edistävän lukijoiden kiinnostusta kerronnaltaan taidokkaaseen tietokirjallisuuteen.

1 Lautakunnat ja valitsijat

Palkinnonjakoa varten Kirjasäätiö on asettanut kuhunkin kategoriaan kolmejäsenisen valintalautakunnan, joka nimeää vähintään kolme ja enintään kuusi ehdokasta palkinnonsaajiksi.

Palkintolautakuntiin on nimetty seuraavat henkilöt:

Kaunokirjallisuuden Finlandia

 • kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, puheenjohtaja
 • päätoimittaja Antti Kokkonen
 • keskustakirjaston johtaja Anna-Maria Soininvaara

Tietokirjallisuuden Finlandia

 • suomentaja Sampsa Peltonen, puheenjohtaja
 • päätoimittaja Jaakko Heinimäki
 • toimittaja Maria Romantschuk

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia

 • elokuva- ja TV-alan luova neuvonantaja Petri Kemppinen, puheenjohtaja
 • kirjastoalan asiantuntija Päivi Jokitalo
 • kehittämispäällikkö Emmi Jäkkö

Lopulliset palkinnonsaajat asetetuista ehdokkaista valitsevat

 • Kaunokirjallisuus: elokuvaohjaaja Zaida Bergroth
 • Tietokirjallisuus: Miltton Oy:n varatoimitusjohtaja Katri Makkonen
 • Lasten- ja nuortenkirjallisuus: futuristi, tietokirjailija Perttu Pölönen

2 Aikataulu

Kevään kirjat toimitettava viimeistään 14.6.2021.
Kirjojen lähettäminen päättyy 18.10.2021.

Ehdokasteokset julkistetaan

 • ti 9.11.2021 tietokirjallisuus
 • ke 10.11.2021 lasten- ja nuortenkirjallisuus
 • to 11.11.2021 kaunokirjallisuus

Vuoden 2021 Finlandia-palkinnot jaetaan keskiviikkona 1.12.2021.

3 Osallistuminen ja maksut

Kirjallisuuden Finlandiaan 2021 voivat osallistua 15.10.2020 jälkeen ilmestyneet kirjat. Katso toimitusohjeet kappale 4 ja tarkemmat osallistumiskriteerit kappale 5.

Osallistuvat kirjat tulee toimittaa lautakunnille ja Kirjasäätiölle heti niiden ilmestyttyä.

Keväällä 2021 tai sitä ennen ilmestyneet kirjat tulee toimittaa 14.6. mennessä.

Syksyn kirjat tulee toimittaa siinä kuussa, jossa ne ilmestyvät.

Kaikkien teosten tulee olla lautakunnilla ja Kirjasäätiöllä viimeistään 18.10.2021. Tämän jälkeen toimitettuja teoksia ei oteta huomioon.

Kirjasäätiö laskuttaa osallistumismaksun 100 €/teos. Laskutus tapahtuu erikseen kevään ja syksyn kirjojen osalta määräaikojen umpeuduttua.

Teos on virallisesti mukana, kun osallistumismaksu on maksettu.

4 Toimitusohje

4.1 Painetut kirjat

Osallistuminen edellyttää kirjan lähettämistä jokaiselle lautakunnan jäsenelle sekä Kirjasäätiölle, yhteensä 4 nidettä.

Toimitusosoitteet saa Kirjasäätiön toimistolta, dG9pbWlzdG9Aa3VzdGFudGFqYXQuZmk=

Kirjat tulee lähettää heti teosten ilmestyttyä. Teoksia ei tule koota isommiksi lähetyseriksi.

Kirjojen toimitus on lähettäjän vastuulla eikä niiden saapumisesta lähetetä erillistä kuittausta.

Postitettavan kirjan oheen liitetään saatekirje, jossa kerrotaan mihin kategoriaan teos osallistuu. Kirjasäätiölle toimitettavaan saatekirjeeseen liitetään myös

 • ajantasaiset laskutustiedot sekä
 • yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

4.2 Sähkökirjat / vedokset

Kaikista osallistuvista kirjoista toivotaan myös sähköinen vedos, mikäli sellainen on käytettävissä.

Sähkökirja ladataan pdf- tai epub-tiedostona Kirjasäätiön verkkosivujen kautta osoitteessa kirjasaatio.fi/sahkokirjaversiot.

Mikäli kirja on ilmestynyt vain sähköisenä, lähetetään lautakunnille ja Kirjasäätiölle postitse saatekirje, jossa mainitaan samat tiedot kuin painettujen kirjojen osalta sekä lisäksi maininta, että kirja on toimitettu vain sähköisenä.

Sähkökirjan toimittaminen painettuina julkaistuista kirjoista on vapaaehtoista, eikä poista velvoitetta toimittaa painettua teosta lautakunnalle sekä Kirjasäätiöön osallistumisohjeissa annettuihin määräaikoihin mennessä.

5 Osallistumiskelpoisuus

5.1 Julkaisu

Kirjallisuuden Finlandiaan voivat osallistua suomalaiset uutuuskirjat.

Teoksella tulee olla ilmestymispäivä sekä nimetty kustantaja.

Teoksen tulee olla Suomessa yleisön saatavilla.

Teos voi osallistua vain yhteen kategoriaan.

5.2 Versiot ja formaatit

Mikäli teoksesta on määräaikana julkaistu useampia sisällöltään poikkeavia versioita, tulee ilmoittautumisen yhteydessä yksilöidä, mikä versio osallistuu.

Painettuna ilmestyvästä teoksesta osallistuu ensisijaisesti painettu kappale, jonka tulee olla perillä lautakunnilla määräajan puitteissa. Sähköinen vedos toivotaan lisämateriaaliksi. 

Pelkästään sähköisenä ilmestynyt teos voi osallistua, jos se on saatavilla pdf- tai epub-muodossa.

Pelkästään äänikirjana ilmestynyt teos ei voi osallistua.

5.3 Kieli

Teos tulee toimittaa lautakunnan käyttöön alkuperäiskielellä. Mikäli teos on ilmestynyt määräajan puitteissa sekä suomeksi että ruotsiksi, lautakunnan käyttöön toivotaan mahdollisuuksien mukaan molemmat versiot.

Mikäli alkuperäisteoksella ja käännöksellä on eri kustantajat, peritään erillinen osallistumismaksu molemmilta kustantajilta.

Muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen teos voidaan huomioida, mikäli sekä lautakunta että valitsija arvioivat kielitaitonsa riittävän teoksen arviointiin tai mikäli ilmoittaja toimittaa teoksesta lautakunnille suomen- tai ruotsinkielisen käännöksen. Jos käännös ei ole käytettävissä määräaikana, muunkielinen teos voi osallistua sinä vuonna, jolloin suomen- tai ruotsinkielinen käännös ilmestyy.