Lukukuume 2018

Kirjasäätiön ideointikilpailuun tuli yli 1400 ehdotusta

Suomen Kirjasäätiö julisti helmikuussa 2018 lukurauhan päivänä kaikille avoimen kilpailun, jossa haettiin innostavia ideoita ja uudenlaisia konsepteja, joiden avulla houkutella ihmisiä kirjojen pariin. Kilpailu oli kaikille avoin ja sai valtavan suosion, ehdotuksia tuli yli 1 400 kappaletta. Osallistujien määrästä näkee, että aihe on suomalaisille todella tärkeä. Ehdotukset vaihtelivat laajoista kansallisista projekteista pieniin vinkkeihin. Joukossa oli runsaasti hyviä ehdotuksia toimenpiteistä, jotka on jo tavalla tai toisella toteutettu mutta joita ei tunneta vielä kovin laajalti. Esimerkkinä tästä vaikkapa lukuaikapalvelut tai Goodreads-tyyppiset yhteisöt, joita ehdotettiin useaan kertaan.

Ehdotusten joukosta palkittavat ideat valitsi Kirjasäätiön nimeämä kolmijäseninen raati: äidinkielen opettaja Rasmus Bäckgren, myynti- ja markkinointijohtaja Katja Leino sekä tuottaja Eira Sillanpää. Parhaaksi valittu idea palkitaan 2 000 euron rahapalkinnolla. Sijoille kaksi ja kolme tulleille annetaan 500 euron palkinto. Voittajiin on oltu yhteydessä. Voittajien valinnassa otettiin huomioon kilpailun kriteerit uudesta ja toteuttamiskelpoisesta ideasta.

Kolmannelle sijalle ylsi Otso Koskisen ja Miro Turusen ehdotus PayPal-tyyppisestä pelirahatilistä, jonka saldoa voisi kasvattaa lukemalla. Ehdotus pyrkii ratkomaan erityisesti nuorten poikien lukemattomuutta raadin mielestä kohderyhmää aidosti houkuttelevalla tavalla. Vaikka ehdotus tavallaan jättääkin lukemisen välinearvoksi, raadin mielestä välinearvokin on parempi kuin ei arvoa lainkaan.

Toinen sija jaettiin Lynn Rannikon käytännöllisille ehdotuksille neuvoloiden lukuvalistuksen lisäämiseksi. Ehdotus ottaa huomioon vanhempien roolin lasten lukuinnostuksen herättäjinä ja tarttuu raadin mielestä ongelmaan siellä, missä vaikuttavuus on suurta. Ehdotuksen vaikutukset ovat parhaimmillaan laajat ja kauaskantoiset.

Voittajaksi raati valitsi Jussi Rislakin ehdotuksen eräänlaisesta kirja-Tinderistä, jossa ihmisten sijaan etsitään kirjakumppania tekstikatkelmien avulla. Ideassa yhdistyvät paljon ehdotuksissa toistunut kirjavalintojen helpottaminen, uuden teknologian hyödyntäminen ja uusi tapa lähestyä kirjallisuutta ja kirjojen markkinointia. Lisäksi ehdotus oli hyvin konseptoitu ja toteuttamiskelpoinen.

Kaikki yli 1400 ehdotusta luovutetaan 23.5.2018 Kirja-alan toimialapäivässä opetus- ja kulttuuriministeriön perustaman Lukutaitofoorumin käyttöön. Ehdotukset vastaanottaa foorumin puheenjohtaja, kirjailija Juha Itkonen

Lukeminen on kultaa.

Lisätiedot:

   Lukukuume-kilpailun raati
   Rasmus Bäckgren p. 050-3291957
   Katja Leino p. 010-683 6204
   Eira Sillanpää p.044-283 1212

#lukukuume
www.facebook.com/kirjasaatio

Lukukuume-kilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestää Suomen Kirjasäätiö.

2. Kilpailuun voi osallistua kirjoittamalla lukemisen edistämisidean Lukukuume.fi -sivulla olevaan lomakkeeseen ja lähettämällä sen siellä olevien ohjeiden mukaisesti 11.2.–30.4.2018 välisenä aikana.

3. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Kilpailuun eivät kuitenkaan saa osallistua Suomen Kirjasäätiön hallitus, asiamies tai kilpailun valitsijaraati tai heidän välittömään lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt.

4. Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Henkilötiedot pysyvät järjestäjien tiedossa.

5. Palkinnot. Voittajan sekä muut palkittavat sijat kaksi ja kolme valitsee Suomen Kirjasäätiön asettama kolmihenkinen valitsijaraati. Parhaaksi valittu idea palkitaan 2 000 euron rahapalkinnolla. Sijoille kaksi ja kolme tulleille annetaan 500 euron palkinto.

6. Voittajat ja kaksi muuta palkittavaa julkistetaan toukokuun 2018 loppuun mennessä Lukukuume.fi-sivustolla.

7. Palkinnot ovat henkilö-, yhteisö- tai yrityskohtaisia, ja järjestäjä luovuttaa ne vain voittajille.

8. Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai tietotekniikassa mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjällä on oikeus poistaa sopimattomaksi katsomansa kuvat ja tekstit kilpailusta. Kyseisten kuvien ja tekstien lähettäjillä ei ole tämän jälkeen oikeutta osallistua kilpailuun.

9. Järjestäjä huolehtii ilmoituksista verottajalle. Voittaja vastaa voiton vastaanottamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

10. Palkintojen voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja heidän nimensä voidaan julkaista. Lisäksi voittajien nimet ja mahdolliset kuvat voidaan julkaista kilpailun ja sen johdannaisena mahdollisesti syntyvän lukemisenedistämiskampanjan yhteydessä.

11. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

12. Osallistumalla kilpailuun kilpailija antaa täyden käyttöoikeuden ideaansa ja siihen mahdollisesti liittyvään tekijänoikeudelliseen aineistoon mukaan lukien niiden täyden muunteluoikeuden. Kilpailija on vastuussa siitä, että hänellä on oikeus käyttää käyttämäänsä tekijänoikeuden alaista aineistoa.

13. Suomen Kirjasäätiö pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.