Lukeminen on kultaa.
Nosta lukukuume ja voita 2000 €!

Onko lukeminen intohimosi? Kerro, miten herättäisit lukukuumeen muissakin.
Oletko satunnainen lukija? Mikä saisi sinut lukemaan enemmän?
Eivätkö kirjat kiinnosta? Keksitkö, miten sinut saisi innostumaan niistä?

Suomen Kirjasäätiö julistaa ideointikilpailun. Etsimme uusia ideoita, joilla houkutella ihmiset kirjojen ääreen.
    Tarkoituksena on kerätä innostavia, toteuttamiskelpoisia ideoita ja toimivia konsepteja. Ideat voivat olla mitä tahansa tapahtumista mobiilisovelluksiin ja lukupiireistä uusiin tapoihin löytää kirjoja.
    Kilpailu on avoin kaikille: yksityishenkilöille, koululaisille, opettajille, järjestöille, alan ammattilaisille, amatööreille – aivan kaikille. Osallistua voi yksin tai ryhmänä.

Parhaat ehdotukset palkitaan:
1. sija 2000 €
2. sija 500 €
3. sija 500 €

Kilpailuun voi osallistua 11.2.–30.4.2018.

Lukukuume-ehdotus

Jätä oma kilpailuehdotuksesi täyttämällä alla oleva lomake. Voit halutessasi liittää mukaan myös liitetiedoston. Lue ja hyväksy säännöt ja paina ”Lähetä”.

Välitä tietoa eteenpäin Lukukuumeesta lataamalla tästä banneri omille sivuillesi ja tulostamalla juliste.

Juliste

Banneri

Logo

Lukukuume-kilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestää Suomen Kirjasäätiö.

2. Kilpailuun voi osallistua kirjoittamalla lukemisen edistämisidean Lukukuume.fi -sivulla olevaan lomakkeeseen ja lähettämällä sen siellä olevien ohjeiden mukaisesti 11.2.–30.4.2018 välisenä aikana.

3. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Kilpailuun eivät kuitenkaan saa osallistua Suomen Kirjasäätiön hallitus, asiamies tai kilpailun valitsijaraati tai heidän välittömään lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt.

4. Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Henkilötiedot pysyvät järjestäjien tiedossa.

5. Palkinnot. Voittajan sekä muut palkittavat sijat kaksi ja kolme valitsee Suomen Kirjasäätiön asettama kolmihenkinen valitsijaraati. Parhaaksi valittu idea palkitaan 2 000 euron rahapalkinnolla. Sijoille kaksi ja kolme tulleille annetaan 500 euron palkinto.

6. Voittajat ja kaksi muuta palkittavaa julkistetaan toukokuun 2018 loppuun mennessä Lukukuume.fi-sivustolla.

7. Palkinnot ovat henkilö-, yhteisö- tai yrityskohtaisia, ja järjestäjä luovuttaa ne vain voittajille.

8. Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai tietotekniikassa mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjällä on oikeus poistaa sopimattomaksi katsomansa kuvat ja tekstit kilpailusta. Kyseisten kuvien ja tekstien lähettäjillä ei ole tämän jälkeen oikeutta osallistua kilpailuun.

9. Järjestäjä huolehtii ilmoituksista verottajalle. Voittaja vastaa voiton vastaanottamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

10. Palkintojen voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja heidän nimensä voidaan julkaista. Lisäksi voittajien nimet ja mahdolliset kuvat voidaan julkaista kilpailun ja sen johdannaisena mahdollisesti syntyvän lukemisenedistämiskampanjan yhteydessä.

11. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

12. Osallistumalla kilpailuun kilpailija antaa täyden käyttöoikeuden ideaansa ja siihen mahdollisesti liittyvään tekijänoikeudelliseen aineistoon mukaan lukien niiden täyden muunteluoikeuden. Kilpailija on vastuussa siitä, että hänellä on oikeus käyttää käyttämäänsä tekijänoikeuden alaista aineistoa.

13. Suomen Kirjasäätiö pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.