Finlands Bokstiftelse

Finlands Bokstiftelse stöder och främjar litteratur och läsande i Finland. Den grundades år 1983 av Finlands Förlangsförening och undervisningsministeriet. Stiftelsen är mest känd för sina litteraturpriser.

Läs mer om stiftelsen på finska

Finlandiaprisen

Finlandiaprisen är de mest ansedda litteraturprisen i Finland. Prissumman är 30 000 euro och den delas årligen ut i tre kategorier

Läs mer om Finlandiaprisen på finska

Andra priser

Finlands bokstiftelse ger ut flera litteraturpriser i samarbete med andra organisationer i branschen.

  • Mikael Agricola-priset för skönlitteratur översatt till finska, i samarbete med Finlands översättar- och tolkförbund
  • Jarl Hellemann-priset för skönlitteratur översatt till finska
  • Eino Leino-priset för finsk litteratur, i samarbete med Eino Leino-sällskapet
  • Alvar Renqvist-priset för en meriterad förlagsredaktör
  • Lilla Finlandia-priset för en essä av en elev på andra stadiet, i samarbete med Äidinkielen opettajain liitto

Läs mer om andra priser på finska