Suomen kirjasäätiö

Suomen Kirjasäätiö on Suomen Kustannusyhdistyksen ja opetusministeriön v. 1983 perustama säätiö, jonka tehtävänä sääntöjensä mukaan on edistää ja tukea kirjallisuutta ja lukemista Suomessa. Säätiön toiminnan piiriin kuuluu kauno-, tieto- ja lasten- ja nuortenkirjallisuus.

Säätiö tunnetaan parhaiten sen jakamista kirjallisuuspalkinnoista, joista tunnetuimmat ovat vuosittain jaettavat Kaunokirjallisuuden, Tietokirjallisuuden ja Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnot. Nämä palkinnot ovat jokainen suuruudeltaan
30 000 euroa.

Muita säätiön rahoittamia kirjallisuuspalkintoja ovat Pikku-Finlandia-palkinto, Alvar Renqvist -palkinto, Eino Leinon palkinto, Jarl Hellemann -palkinto sekä Mikael Agricola -palkinto.

Säätiön hallituksessa on viisi jäsentä, joista tavan mukaan kolme on kustantamoiden edustajia ja kaksi niiden ulkopuolelta.