Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Suomen Kirjasäätiössä

Finlandia Lukijoiden suosikki -äänestykseen osallistujien on mahdollista halutessaan osallistua arvontaan. Arvonnan suorittamista ja arvontapalkinnon toimittamista varten tallennetaan osallistujan ilmoittamat

  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite

Tietoja käytetään ainoastaan arvonnan toteuttamiseen. Tietoja käsittelevät Kirjasäätiön työntekijät, ja niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tiedot hävitetään palkinnon toimittamisen jälkeen.

Kirjasäätiö kerää tietoja, joita se tarvitsee myöntämiensä palkintojen jakamiseen sekä palkintosummien maksuun. Tallennettavia tietoja ovat

  • kustantajien yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot sekä teosten tekijätiedot
  • voittajien osoitetiedot ja muut palkkion maksuun tarvittavat tiedot
  • lautakuntien, valitsijoiden ym. vapaaehtoistoimijoiden yhteystiedot

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään sekä kustantajilta. Tietoja käsittelevät Kirjasäätiön ja Medialiiton työntekijät, jotka tarvitsevat niitä työssään. Lautakuntien yhteystietoja luovutetaan kustantajille teosten toimittamista varten. Muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ja tiedot hävitetään, kun niitä ei enää tarvita.

Lisäksi Kirjasäätiö kerää yhteystietoja viestintää ja tapahtumien järjestämistä varten.

Rekisterinpitäjä

Suomen Kirjasäätiö, toimisto@kustantajat.fi