Tietokirjallisuuden Finlandia

Vuoden 2021 Tietokirjallisuuden Finlandia-voittaja

Kansikuva. Vaalealla taustalla värikkäitä muotoja.

Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa

Osmo Tapio Räihälä

Atena

Elitismiä hälventävä tietokirja nykymusiikista on ansiokas sukellus (nyky)taiteeseen yleisemminkin. Siinä kuuluu kirjoittajan persoonallinen ääni, joka lurittelee usein vaikeina koetuista taidekäsitteistä esiin helposti lähestyttävän kokonaisuuden.

Osallistu Finlandiaan

Tietokirjallisuuden Finlandia on avoin kaikille suomalaisille uusille, yleistajuisille tietokirjoille.

Lautakunta ja valitsija

Tietokirjallisuuden Finlandia-valitsija 2022

Hanna Nohynek

Ylilääkäri

Ehdokkaat valitsee lautakunta, jonka puheenjohtajana toimii viestintäyrittäjä Suna Vuori sekä jäseninä toimittaja Petter Lindberg ja viestintäalan yrittäjä Riitta Pollari.

Mikä on tietokirjallisuuden Finlandia?

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle yleistajuiselle tietokirjalle, jonka voidaan katsoa merkittävästi edistävän lukijoiden kiinnostusta kerronnaltaan taidokkaaseen tietokirjallisuuteen. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Finlandia-palkinto perustettiin vuonna 1984, jolloin siitä kilpailivat kaunokirjallisuuden ohella myös tietokirjat. Vuonna 1989 tietokirjoille perustettiin oma Finlandia-palkintonsa.