Osallistumisohje

Suomen Kirjasäätiö jakaa jälleen vuonna 2024 kolme Finlandia-palkintoa. Palkinnot ovat suuruudeltaan 30 000 euroa ja ne annetaan tunnustuksena ansiokkaasta suomalaisesta romaanista, lasten- tai nuortenkirjasta sekä yleistajuisesta tietokirjasta, jonka voidaan katsoa merkittävästi edistävän lukijoiden kiinnostusta kerronnaltaan taidokkaaseen tietokirjallisuuteen.

Teoksen voi toimittaa arvioitavaksi sen kustantaja.

Osallistuminen ja maksut

Kirjallisuuden Finlandia-palkintoja 2024 voivat tavoitella 17.10.2023 jälkeen ilmestyneet kirjat, jotka täyttävät Finlandia-palkintojen säännöt. Kustantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että mukaan lähetetään vain sellaisia teoksia, joilla on mahdollisuus voittaa Finlandia-palkinto.
Katso alta toimitusohjeet ja tarkemmat osallistumiskriteerit.

Osallistuvat kirjat tulee toimittaa lautakunnille ja Kirjasäätiölle heti niiden ilmestyttyä.

Keväällä 2024 tai sitä ennen ilmestyneet kirjat tulee toimittaa 11.6. mennessä.

Syksyn kirjat tulee toimittaa siinä kuussa, jossa ne ilmestyvät.

Kaikkien teosten tulee olla lautakunnilla ja Kirjasäätiöllä viimeistään 15.10.2024. Tämän jälkeen toimitettuja teoksia ei oteta huomioon.

Kirjasäätiö laskuttaa osallistumismaksun 200 €/teos. Laskutus tapahtuu erikseen kevään ja syksyn kirjojen osalta määräaikojen umpeuduttua. Teos on virallisesti mukana, kun osallistumismaksu on maksettu.

Aikataulu

Kirjojen lähettäminen Kirjasäätiöön ja Finlandia-lautakunnille

  • 17.10.2023–11.6.2024 ilmestyvät kirjat toimitettava viimeistään 11.6.2024.
  • Elokuun aikana perillä tulee olla kaikki 12.6.–31.8. ilmestyvät teokset.
  • Syyskuun loppuun mennessä postitetaan kaikki syyskuussa ilmestyvät.
  • Kirjojen lähettäminen päättyy tiistaina 15.10.2024.

Finlandia-ehdokkaat julkistetaan

  • ti 5.11.2024 tietokirjallisuus
  • ke 6.11.2024 lasten- ja nuortenkirjallisuus
  • to 7.11.2024 kaunokirjallisuus

Vuoden 2024 Finlandia-palkinnot jaetaan keskiviikkona 27.11.2024.
Yleisradio näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä TV1:ssä ja Areenassa.

Toimitusohje

Painetut kirjat

Osallistuminen edellyttää kirjan lähettämistä jokaiselle lautakunnan jäsenelle sekä Kirjasäätiölle, yhteensä 7 nidettä.

Toimitusosoitteet saa Kirjasäätiön toimistolta, toimisto@kustantajat.fi

Kirjat tulee lähettää heti teosten ilmestyttyä.

Kirjojen toimitus on lähettäjän vastuulla eikä niiden saapumisesta lähetetä erillistä kuittausta.

Postitettavan kirjan oheen liitetään saatekirje, jossa kerrotaan mihin kategoriaan teos osallistuu. Kirjasäätiölle toimitettavaan saatekirjeeseen liitetään myös

  • ajantasaiset laskutustiedot sekä
  • yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Sähkökirjat / vedokset

Kaikista osallistuvista kirjoista toivotaan myös sähköinen vedos, mikäli sellainen on käytettävissä.

Sähkökirja ladataan pdf- tai epub-tiedostona oheisen lomakkeen kautta:

Sähkökirjojen latauslomake

Mikäli kirja on ilmestynyt vain sähköisenä, lähetetään lisäksi lautakunnille ja Kirjasäätiölle postitse saatekirje, jossa mainitaan samat tiedot kuin painettujen kirjojen osalta sekä lisäksi maininta, että kirja on toimitettu vain sähköisenä.

Sähkökirjan toimittaminen painettuina julkaistuista kirjoista ei poista velvoitetta toimittaa painettua teosta lautakunnalle sekä Kirjasäätiöön osallistumisohjeissa annettuihin määräaikoihin mennessä.

Osallistumiskelpoisuus

Julkaisu

Kirjallisuuden Finlandiaan voivat osallistua suomalaiset uutuuskirjat.

Teoksella tulee olla ilmestymispäivä sekä nimetty kustantaja.

Teoksen tulee olla Suomessa yleisön saatavilla.

Teos voi osallistua vain yhteen kategoriaan.

Versiot ja formaatit

Mikäli teoksesta on määräaikana julkaistu useampia sisällöltään poikkeavia versioita, tulee ilmoittautumisen yhteydessä yksilöidä, mikä versio osallistuu.

Painettuna ilmestyvästä teoksesta osallistuu ensisijaisesti painettu kappale, jonka tulee olla perillä lautakunnilla ja Kirjasäätiöllä määräajan puitteissa. Sähköinen vedos toivotaan lisämateriaaliksi. 

Pelkästään sähköisenä ilmestynyt teos voi osallistua, jos se on saatavilla pdf- tai epub-muodossa.

Pelkästään äänikirjana ilmestynyt teos ei voi osallistua.

Kieli

Teos tulee toimittaa lautakunnan käyttöön alkuperäiskielellä. Mikäli teos on ilmestynyt määräajan puitteissa sekä suomeksi että ruotsiksi, lautakunnan käyttöön toivotaan molemmat versiot.

Mikäli alkuperäisteoksella ja käännöksellä on eri kustantajat, peritään erillinen osallistumismaksu molemmilta kustantajilta.

Muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen teos voidaan huomioida, mikäli sekä lautakunta että valitsija arvioivat kielitaitonsa riittävän teoksen arviointiin tai mikäli ilmoittaja toimittaa teoksesta lautakunnille suomen- tai ruotsinkielisen käännöksen. Jos käännös ei ole käytettävissä määräaikana, muunkielinen teos voi osallistua sinä vuonna, jolloin suomen- tai ruotsinkielinen käännös ilmestyy.