Osallistumisohje

Teosten lähettäminen vuoden 2022 Finlandiaan on päättynyt. Vuoden 2023 osalta lähettäminen alkaa ja aikataulut täsmentyvät maalis-huhtikuussa, kun lautakunnat ja valitsijat on nimetty.

Suomen Kirjasäätiö jakaa jälleen vuonna 2022 Finlandia-palkinnot. Palkinnot ovat suuruudeltaan 30 000 euroa ja ne annetaan tunnustuksena ansiokkaasta suomalaisesta romaanista, lasten- tai nuortenkirjasta sekä yleistajuisesta tietokirjasta, jonka voidaan katsoa merkittävästi edistävän lukijoiden kiinnostusta kerronnaltaan taidokkaaseen tietokirjallisuuteen.

Teoksen voi toimittaa arvioitavaksi sen kustantaja.

Finlandia-palkintojen säännöt

Aikataulu

Kirjojen lähettäminen Kirjasäätiön ja Finlandia-lautakunnille

  • 19.10.2021-14.6.2022 ilmestyvät kirjat toimitettava viimeistään tiistaina 14.6.2022.
  • Elokuun aikana perillä tulee olla kaikki 15.6.-31.8. ilmestyvät teokset.
  • Syyskuun loppuun mennessä postitetaan kaikki syyskuussa ilmestyvät.
  • Kirjojen lähettäminen päättyy tiistaina 18.10.2022.

Finlandia-ehdokkaat julkistetaan

  • ti 8.11.2022 tietokirjallisuus
  • ke 9.11.2022 lasten- ja nuortenkirjallisuus
  • to 10.11.2022 kaunokirjallisuus

Vuoden 2022 Finlandia-palkinnot jaetaan keskiviikkona 30.11.2022.
Yleisradio näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä TV1:ssä.

Osallistuminen ja maksut

Kirjallisuuden Finlandiaan 2022 voivat osallistua 18.10.2021 jälkeen ilmestyneet kirjat. Katso alta toimitusohjeet ja tarkemmat osallistumiskriteerit.

Osallistuvat kirjat tulee toimittaa lautakunnille ja Kirjasäätiölle heti niiden ilmestyttyä.

Keväällä 2022 tai sitä ennen ilmestyneet kirjat tulee toimittaa 14.6. mennessä.

Syksyn kirjat tulee toimittaa siinä kuussa, jossa ne ilmestyvät.

Kaikkien teosten tulee olla lautakunnilla ja Kirjasäätiöllä viimeistään 18.10.2022. Tämän jälkeen toimitettuja teoksia ei oteta huomioon.

Kirjasäätiö laskuttaa osallistumismaksun 100 €/teos. Laskutus tapahtuu erikseen kevään ja syksyn kirjojen osalta määräaikojen umpeuduttua.

Teos on virallisesti mukana, kun osallistumismaksu on maksettu.

Toimitusohje

Painetut kirjat

Osallistuminen edellyttää kirjan lähettämistä jokaiselle lautakunnan jäsenelle sekä Kirjasäätiölle, yhteensä 4 nidettä.

Toimitusosoitteet saa Kirjasäätiön toimistolta, toimisto@kustantajat.fi

Kirjat tulee lähettää heti teosten ilmestyttyä. Teoksia ei tule koota isommiksi lähetyseriksi.

Kirjojen toimitus on lähettäjän vastuulla eikä niiden saapumisesta lähetetä erillistä kuittausta.

Postitettavan kirjan oheen liitetään saatekirje, jossa kerrotaan mihin kategoriaan teos osallistuu. Kirjasäätiölle toimitettavaan saatekirjeeseen liitetään myös

  • ajantasaiset laskutustiedot sekä
  • yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Sähkökirjat / vedokset

Kaikista osallistuvista kirjoista toivotaan myös sähköinen vedos, mikäli sellainen on käytettävissä.

Sähkökirja ladataan pdf- tai epub-tiedostona oheisen lomakkeen kautta:

Sähkökirjojen latauslomake

Mikäli kirja on ilmestynyt vain sähköisenä, lähetetään lautakunnille ja Kirjasäätiölle postitse saatekirje, jossa mainitaan samat tiedot kuin painettujen kirjojen osalta sekä lisäksi maininta, että kirja on toimitettu vain sähköisenä.

Sähkökirjan toimittaminen painettuina julkaistuista kirjoista on vapaaehtoista, eikä poista velvoitetta toimittaa painettua teosta lautakunnalle sekä Kirjasäätiöön osallistumisohjeissa annettuihin määräaikoihin mennessä.

Osallistumiskelpoisuus

Julkaisu

Kirjallisuuden Finlandiaan voivat osallistua suomalaiset uutuuskirjat.

Teoksella tulee olla ilmestymispäivä sekä nimetty kustantaja.

Teoksen tulee olla Suomessa yleisön saatavilla.

Teos voi osallistua vain yhteen kategoriaan.

Versiot ja formaatit

Mikäli teoksesta on määräaikana julkaistu useampia sisällöltään poikkeavia versioita, tulee ilmoittautumisen yhteydessä yksilöidä, mikä versio osallistuu.

Painettuna ilmestyvästä teoksesta osallistuu ensisijaisesti painettu kappale, jonka tulee olla perillä lautakunnilla määräajan puitteissa. Sähköinen vedos toivotaan lisämateriaaliksi. 

Pelkästään sähköisenä ilmestynyt teos voi osallistua, jos se on saatavilla pdf- tai epub-muodossa.

Pelkästään äänikirjana ilmestynyt teos ei voi osallistua.

Kieli

Teos tulee toimittaa lautakunnan käyttöön alkuperäiskielellä. Mikäli teos on ilmestynyt määräajan puitteissa sekä suomeksi että ruotsiksi, lautakunnan käyttöön toivotaan mahdollisuuksien mukaan molemmat versiot.

Mikäli alkuperäisteoksella ja käännöksellä on eri kustantajat, peritään erillinen osallistumismaksu molemmilta kustantajilta.

Muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen teos voidaan huomioida, mikäli sekä lautakunta että valitsija arvioivat kielitaitonsa riittävän teoksen arviointiin tai mikäli ilmoittaja toimittaa teoksesta lautakunnille suomen- tai ruotsinkielisen käännöksen. Jos käännös ei ole käytettävissä määräaikana, muunkielinen teos voi osallistua sinä vuonna, jolloin suomen- tai ruotsinkielinen käännös ilmestyy.