Finlandia-palkintojen säännöt

Suomen Kirjasäätiön hallitus 17.4.2024

 1. Finlandia-palkinnot jaetaan kolmessa kategoriassa.
  • Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto voidaan myöntää ansiokkaalle suomalaiselle romaanille.
  • Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto voidaan myöntää ansiokkaalle suomalaiselle lasten- tai nuortenkirjalle.
  • Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto voidaan myöntää ansiokkaalle suomalaiselle yleistajuiselle tietokirjalle, jonka voidaan katsoa merkittävästi edistävän lukijoiden kiinnostusta kerronnaltaan taidokkaaseen tietokirjallisuuteen.
 2. Palkinnot myöntää Suomen Kirjasäätiö. Kunkin palkinnon suuruus on 30 000 euroa, ja se maksetaan kirjan tekijöille.
 3. Suomen Kirjasäätiön hallitus vahvistaa vuosittain palkinnonjaon aikataulun, osallistumisohjeen sekä osallistumiseen liittyvät maksut.
 4. Suomen Kirjasäätiön hallitus asettaa kutakin palkinnonjakoa varten erikseen kuusijäsenisen valintalautakunnan, joka nimeää vähintään kolme ja enintään kuusi ehdokasta palkinnonsaajaksi, sekä henkilön, joka valitsee nimetyistä ehdokkaista lopullisen palkinnonsaajan. Lautakunnan sihteerinä toimii säätiön pääsihteeri, jolla ei ole lautakunnan kokouksissa äänivaltaa.
 5. Kustantaja, joka haluaa lähettää teoksensa Finlandia-lautakunnan arvioitavaksi, toimittaa teoksensa valitsemansa kategorian lautakunnalle ja Kirjasäätiöön osallistumisohjeen mukaisesti sekä huolehtii osallistumismaksun maksamisesta.
 6. Ilmoittaja vastaa siitä, että teos täyttää osallistumiskelpoisuuden kriteerit, jotka on määritelty säännöissä ja osallistumisohjeessa. Teoksen tulee olla ilmestynyt edellisen ehdokasasetteluajan jälkeen. Yksittäisen teoksen osallistumiskelpoisuudesta päättää viime kädessä Suomen Kirjasäätiön hallitus.
 7. Mikäli kirjalla on useita tekijöitä, joiden panos on oleellisesti vaikuttanut palkitsemisen perusteena olevaan taiteelliseen lopputulokseen, kustantajan tulee huolehtia siitä, että tekijät sopivat keskenään palkintosumman jaosta.
 8. Lautakunnan tulee pyrkiä päätöksessään yksimielisyyteen. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, on suoritettava äänestys, jos yksikin lautakunnan jäsen sitä vaatii.
 9. Suomen Kirjasäätiö julkistaa palkintoehdokkaat, palkinnon saajan sekä ehdokkaiden ja voittajan valintaperustelut. Muiden teosten arvioita, lautakunnan kokouksissa käytyjä keskusteluja tai äänestyksiä ei julkisteta.
 10. Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Suomen Kirjasäätiön hallitus.